Loading...

Er det meget let at finde for bestyrelser og kandidater at finde hinanden?

Hvordan ser det ud i dag ?

Vi har i foråret 2022 på Linkedin gennemført en spørgeskemaundersøgelse af, hvordan det i dag opleves at komme i spil til en frivillig bestyrelsespost. Her er nogle resultater fra undersøgelsen:

Der kan være mange motiver til gerne at ville være med i en frivillig bestyrelse:

Chart

Men det opleves som svært at komme i betragtning:

84,3% af potentielle kandidater svarer, at det er svært at finde en relevant frivillig bestyrelse.

På samme måde anser 71.4% af de organisationer, der har svaret, at det er svært at finde bestyrelsesmedlemmer med relevante erfaringer og  kompetencer.

Man er parate til at bruge en ny platform som ”Det Gode Mødested”. De adspurgte kandidater svarer således på spørgsmålet Ville du  gøre brug af en platform der kun er til rekrutteringen af frivillige bestyrelsesmedlemmer?:

Chart

Blandt de adspurgte organisationerne svarer 100%, at de enten helt eller overvejende sikkert vil bruge en platform. De adspurgte organisationer bruger på nuværende tidspunkt hovedsageligt eksisterende bestyrelsesmedlemmers netværk til at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen (50%).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *